Справочник на информация, включващ данни за характерни сгради от града с възможности за оцветяване с работнo заглавие "Сливенски тайни – знайни и незнайни"

Категория: Образование и наука

Местоположение:

гр.Сливен

Основна цел:

Проектът цели да повиши информираността на децата и младежите относно културно-историческото наследство на града.

Конкретни цели:

Малките жители на Сливен да се запознаят със значими за града архитектурни, културно-исторически паметници и сгради. Да научат за тяхното създаване и значение, да се възпита у децата чувство на родолюбие и принадлежност.

Основни дейности:

Дейност 1:
Предпоготовка – включва събиране на данни относно архитектурните паметници, които ще бъдат описани в книгата и изобразени графично с възможност за оцветяване. През този период ще бъде обсъждан дизайнът на корицата, а и на изданието като цяло.

Дейност 2:
Изготвяне на изданието – това е процесът на описване на текстовете за съответните архиктектурни, културни и исторически паметници, както и рисуване на графиките. В края на този етап трябва да бъдат селектирани между 30 и 40 обекта и да бъде издадена книга с обем до 100 страници, формат приблизително А5 и тираж 1000 броя.

Необходим общ бюджет по пера:

1000 лв. за:

  • предпечат
  • печат

Очаквани резултати:

Освен нов метод на поднасяне на материала и знанията, книгата ще се стреми и да постигне ефект, при който тези знания да придобият траен характер. По този начин младежите ще имат възможността да опознаят културата на града си и не само да познават историческите и архитектурните паметници, но и да знаят къде се намират те.

1000 лв.
са събрани от 1000 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.09.2016 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Младежка банка Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Владимир Белов
Телефон: 0888 329 967
E-mail: youthbank.sliven@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Младежка група "Сливенски тайни"
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ж.к. „Дружба“, бл. 41, вх. Д, ет. 4, ап. 10
Лице за контакт:
Владимир Белов
Телефон: 0898 232 054
E-mail: vladimir_belov@yahoo.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ