Моята първа книга с легендите на Сливен

Категория: Деца и младежи

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Запознаване на децата от 8 до 10 г. с легендите за град Сливен

Конкретни цели:

Подрастващите от град Сливен да се запознаят с митолгичните истории свързани с техния град, да се предизвика у тях интерес към историята на града им и да се възпита чувство на гордост и принадлежност.

Посредством оцветяването на илюстрации представляващи сцени от легенда, децата ще се фокусират върху митологичния герой и това ще засили интереса към произведението.

Основни дейности:

 • Създаване на илюстрации към легендите
 • Предпечат на илюстрациите
 • Печат и комплектоване
 • Доставяне до класовете включени в проекта
 • Организиране на изложби от всеки клас и класиране на най-добрите творби
 • Организиране на изложба в Зала "Май" на най-добрите творби от всички училища и награждаване

Необходим общ бюджет по пера:

Общ бюджет на проекта - 2 180 лв. / Искано съфинансиране - 950 лв.

 • Хонорар художник илюстрации
 • Предпечат илюстрации
 • Печат и комплектоване на илюстрациите
 • Организиране на изложби по училища
 • Наем зала "Май"
 • Награди, грамоти
 • Кетъринг за участниците в изложбата

Очаквани резултати:

Запознаване на децата межде 8 и 10 г. с легендите за Сливен, предизвикан интерес към историята на Сливен.

2 180 лв.
са събрани от 2 180 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 31.03.2017 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Младежки клуб "Заедно"
Адрес на организацията:
гр.Сливен
Лице за контакт:
Антон Кънчев
Телефон: 0888770211
E-mail: anton_kanchev@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Ф-я Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр.Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Дарина Омайникова
Телефон: 0888 329 967
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ