Фолклорен концерт "Танци, песни и ...младост"

Категория: Култура и изкуство

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Осъществяване на концерта „Танци, песни и… младост”.

Конкретни цели:

Съвместна изява на млади хора от различни селища: Гавраилово, Селиминово, Крушаре, Жельо войвода, обединени в самодейни читалищни колективи. Свързвани от любовта към българския фолклор. Целта е чрез изкуството младите хора да бъдат откъснати от виртуалното общуване и то да възпита у тях топли и добронамерени и приятелски отношения. Изявите на младите хора ще заредят с положителни емоции публиката.

Основни дейности:

  • Подготовка на колективите за съвместен концерт – работа в отделните читалища.
  • Подготовка на плакати, покани, билети за изявата.
  • Реализиране на фолклорен концерт „Танци, песни и… младост”.
  • Организиране на хоротека с участието на танцьорите от фолклорните състави участващи в концерт.

Необходим общ бюджет по пера:

  • Транспорт на участниците
  • Наем на зали за концерти
  • Реклама/Видеоизлъчване/Рекламни материали
  • Хононари на ръководители и водещи
  • Коктейл за участниците

Очаквани резултати:

Двата изнесени концерта „Танци, песни и… младост” да съберат 700 души публика, която ще се докосне до магията на българското фолклорно изкуство.

Около 60 участника на сцената ще са удовлетворени, че съхраняват и пренасят във времето танците и песните на своя народ.

Все повече приятели на изкуството ще задълбочат добрите взаимоотношения помежду си. Млади хора ще създадат нови контакти стъпвайки на една сцена и свързани с любовта към фолклора.

700 лв.
са събрани от 700 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 31.08.2016 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Младежка банка Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Телефон: 0888 329 967
E-mail: youthbank.sliven@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
НЧ “Слънце – 1928” с. Гавраилово
Адрес на организацията:
8854, с. Гавраилово, общ. Сливен, ул. „Каменица” № 4
Лице за контакт:
Иван Иванов Иванов - Председател
Телефон: 0887 021 325
E-mail: ch_gavrailovo@abv.bg

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ