Зона за четене

Категория: Образование и наука

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Целта на проекта е да стимулира интереса на учениците от 8 до 12 клас на ГПЗЕ „З. Стоянов”, Сливен към шедьоврите на световната литература чрез съвременните средства на активен обмен – чрез нестандартна обстановка и подбор на литературни произведения.

Основни дейности:

Този проект е продължение на bookcrossing зоната, реализирана в една от сградите на ГПЗЕ. Надграждането се обосновава със сравнително малкия брой ученици, имащи достъп до първоначалната зона – 100 ученика от 5 до 7 клас. За да получи по-голяма популярност, ще бъде създадена „Зона за четене” в централната сграда на ГПЗЕ, като достъп до нея ще имат  и 550 ученика от 8 до 12 клас. Положителното въздействие от проекта се наблюдава върху учениците на ГПЗЕ, разширявайки общата култура и провокирайки интереса към книгата и четенето, но и върху младежите, участващи в проекта, които ще бъдат насърчавани към филантропия и осъзната гражданска и културна инициативност.

Пряко в проекта ще бъдат ангажирани 20 ученика от 6 до 12 клас, а самата „Зона за четене” ще бъде достъпна за всички 650 ученика на ГПЗЕ. 

Настоящият проект е свързан с обособяване на зона за четене в ГПЗЕ „З. Стоянов”, гр. Сливен. Зоната представлява пространство ,в което да бъдат разположение различни рафтове съхраняващи книги, списания, комикси и други художествени материали, които да бъдат на разположение на учениците. За съвременната визия и дизайн на мястото ,в проекта е включен и дизайн на пространството – заглавия на различни произведения изписани чрез калиграфия и типография. За да се провокира интересът от страна на учениците в ГПЗЕ, ще бъдат включени 30 пана с размер 50/50см – илюстрации по избраните произведения. За изпълнението на тези 30 пана ще бъдат селектирани ученици с изявен интерес в областта на изобразителното изкуство. Благодарение на дизайна си, паната ще оформят триизмерни акценти в интериорното пространство на гимназията. Съвкупността от дизайн и добра композиция на детайлите ще придаде на пространствата завършен вид.

Книжовният фонд на зоната ще се развива на базата на обмен на материали. Всеки участник оставя една любима своя книга, като по този начин дава шанс тя да бъде прочетена от всички останали. Чрез обмена на лични предпочитания в областта на литературата, подборът от произведения ще бъде разнообразен, а всеки ще успее да прочете нещо интересно и различно. Литературата в зоната ще бъде разделена спрямо езиковите групи, към които се отнасят произведенията.

Стенописите предвидени да завършат цялостният дизайн на пространството ще бъдат изпълнени ръчно от професионален артист. Заглавията на произведенията изписани по стените ще бъдат избрани от учителски екипи.

Освен професионални художници, в изпълнението на проекта ще вземат участие изявени ученици от гр. Сливен, които ще нарисуват 30-те пана, посветени на световноизвестни автори и произведения. 

Доверието, изградено от ОДФ в учебните институции и обществеността на гр. Сливен при предходни проекти дава основание за очаквано мотивирани и талантливи участници в настоящата инициатива – гаранция за високи резултати.

По проекта ще бъдат ангажирани млади хора, с изявени интереси и заложби в изобразителното изкуство. Проектът ще даде възможност за изява, представяне на техните произведения и ще стимулира филантропията сред младите хора. Индикаторите за успех ще са базирани и на професионалната и творческа биография и насоки на ръководителите на проекта – художници и педагози, подбрани от местната художествена общност.

Качествата на ръководителите е предпоставка участниците в проекта да постигнат оптимални резултати и да реализират заложените в проекта цели. А представянето на творбите пред широката публика допълнително ще подсили в на младите творци усещането за реализация и удовлетворение. Броят на младежите в групата ще варира от 8 до 10 в група.

Продължителност на проекта 11 месеца- от 01.01.2016 до 31.11.2016 г.

Необходим общ бюджет по пера:

Проектът ще бъде на стойност 4970 лева (четири хиляди, деветстотин  и седемдесет) , които ще бъдат вложени, както следва:

500 лева – изработка на стенопис 5м2

150 лева – материали за изработка на стенопис

750 лева – хонорари - обучение за изработка на 30 пана

600 лева – художествени материали и средства за окачване

800 лева – наем на помещение на 20 творчески занимания

200 лева – дизайнерска пощенска кутия

300 лева – брошури и материали за анкета

120 лева - помощни материали за приемственост в зоната

350 лева – полици за книги и материали за монтаж

400 лева – материали за 100 текстилни торбички за участниците в проекта

400 лева – хонорар за провеждане на 10 работилници за изработка на текстилни торбички

400 лева – наем – помещение за провеждане на 10 творчески работилници

Сумата над 2500 лева ще бъде осигурена от участниците и партньорите на сдружението, видни представители на бизнеса и общественици от град Сливен.

Очаквани резултати:

В края на проекта, създадените произведения на изкуството ще бъдат предоставени от ОДФ на приемното учебно заведение (ГПЗЕ „З. Стоянов”, Сливен), където ще бъдат постоянно експонирани.

В рамките на първите шест месеца от стартирането на проекта ще бъдат организирани 20 творчески работилници, в които чрез изразните средства на изобразителното изкуство ще бъдат реализирани художествените произведения от младежите, включени в целевата група. Всяко от заниманията ще има продължителност 3 часа.

4 970 лв.
са събрани от 4 970 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 31.05.2016 г.

Даренията не могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Младежки клуб "Заедно"
Адрес на организацията:
гр. Сливен 8800, пл. "Хаджи Димитър" 1
Лице за контакт:
Антон Кънчев

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Младежки клуб "Заедно"
Адрес на организацията:
гр. Сливен 8800, пл. "Хаджи Димитър" 1
Лице за контакт:
Антон Кънчев

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ