Социално кафе "Мило сърце"

Категория: Социална среда

Местоположение:

Сливен, ж.к. "Младост" бл.12

Основна цел:

Повишаване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на лица с дефицити в развитието (умствена изостаналост) и психични увреждания чрез усвояване на практически професионални умения в защитена среда.

Осигуряване на устойчива заетост на 4 лица, представители на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда - безработни лица с ниска степен на образование, на възраст от 21 до 54 г.

Конкретни цели:

За постигане на основната цел сме начертали следните конкретни цели:

 1. Осигурен достъп до заетост на 6 безработни и неактивни лица с увреждания, с цел реализацията им на пазара на труда
 2. Повишаване на квалификацията на 4 бр. безработни лица с увреждания, чрез осигуряване на професионално обучение по професия
 3. Създадени условия и работна среда във фирмата за практическа професионална реализация на лицата с увреждания
 4. Успешна интеграция на пазара на труда на безработните лица с увреждания

Основни дейности:

 1. Целта е да се осигури достъп за реализация на пазара на 6 безработни и неактивни лица с увреждания
 2. Oсигуреният достъп до заетост ще им помогне за трайно включване на пазара на труда от една страна и възможност за бъдещо развитие в тази сфера от друга страна
 3. Обучение и наемане на работа на 4 лица с увреждания на длъжност "Сервитьор".
 4. Наемане на работа на 2 лица с увреждания на длъжност "Хигиенист".
 5. Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, свързани със създаването на 7 нови работни места, вкл. 1 лице без увреждане /ментор/ на длъжност "Барман"
 6. Осигуряване на информиране и публичност на дарителската кампания

Допълнителни дейности в Социално кафе „Мило сърце”:

 1. Творческата лаборатория за хора с физически и интелектуални затруднения, която ще се провежда ежемесечно. Описание: Музиканти, художници, фотографи и социални работници експериментират с въвличането на хора с интелектуални затруднения в творчески процес.
 2. Обучения за деца, посещаващи детския кът пред кафенето от доброволци от Младежки дом и училищата. Описание: Веднъж месечно доброволци, обучени в работа с деца по метода „обучение на връстници”. Деца се обучават по интересна програма, включваща занимания в творческа среда и забавления, съчетани с обучение - образователни и игри. Децата работят в група и развиват различни социални умения, включително и такива, необходими за безпроблемното им поведение в училищната среда.
 3. Филмови вечери. Описание: Вечери, посветени на социално значими теми за социални работници, хора с увреждания и техните близки, колеги от неправителствени организации и много любители на киното.
 4. Дни на отворените врати в Социално кафе „Мило сърце”. Описание: Веднъж месечно кафето ще е отворено за посещения от ученици, хора от институции и организации с цел дискутиране на общочовешки теми и проблеми /по специална тематична програма/.
 5. Срещи - разговори. Описание: срещи-разговори с изявени личности, с известни актьори, музиканти, писатели, посещаващи нашия град.
 6. Събития „Размени, подари или купи”. Описание: екологични събития, свързани с даване на втори живот на продукти. Всяко дете, посещаващо детския кът, което доведе възрастен с 5 кг. стара хартия, да получи подарък по избор.
 7. Кулинарни класове. Описание: Класове по изработване на сурови торти, коктейли, тематични кухни.
 8. Организиране на рождени дни и лични празници на деца и възрастни от квартала.
 9. Музикални и танцувални вечери/класове по танци с младежи.

За осъществяване на проекта като начало ще организираме Благотворителна кампания „Мило сърце”, която ще стартираме с благотворителен бал за Международния ден на хората с увреждания на 03.12.2018 г.

Необходим общ бюджет по пера:

Професионално обучение на 4 души Х 650 лв. – 2600 лв.

 • Необходими оборудване: кафе машина - 900 лв.; професионален миксер - 300.00 лв.; шкаф с двойна мивка - 550 лв.; бойлер – 350 лв.; телевизор – 600 лв.; боядисване вътре и отвън – 400 лв.; поставяне на ламинат – 400.00 лв. Общо – 3500.00 лв.
 • Лицензионен режим: касов апарат - 500.00 лв.
 • Начален капитал за закупуване на материали - 2000 лв.
 • Управител на щатен договор - 1056 лв., с включени разходи за данък обществено осигуряване, за фонд ДОО, вноски за ЗОВ и ДЗПО, ДОО / 10% средно, ЗОВ / 4.8%, ДЗПО / 2.8% Х 12 мес. - 12 672 лв.

ОБЩО СРЕДСТВА: 21 272 лв.

Очаквани резултати:

 1. Реализация на пазара, чрез назначение на реални работни места на 6 безработни лица с увреждания - 4 лица на длъжност "Сервитьор" и 2 лица на длъжност "Хигиенист.
 2. Назначение на 1 лице без увреждане /Ментор/ на длъжност "Барман".
 3. Координиране на професионалната интеграция на лица с интелектуални затруднения и психични увреждания, с ниска образователно ниво /основно образование/ на подходящи за тях работни места.
 4. Реализиран модел на интегриран работен процес – хора със и без увреждания работят заедно.
 5. Постигнат ефективен и работещ модел на трудова заетост и едновременно с това местната общност е активизирана в посока приемане и съжителство, а обществото е "провокирано" да преразгледа отношението си към хората с ментални и интелектуални затруднения.
 6. Повишено ниво на културно развитие и социализиране на хората с увреждания.
 7. Повишени позитивни нагласи в поведението на деца и младежи към хората с увреждания.

6 900 лв.
са събрани от 21272.00 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.04.2019 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация "Милосърдие"
Адрес на организацията:
Сливен, ж.к. "Младост" бл.9, вх.А,ет.2, ап.8
Лице за контакт:
Камелия Грозева
Телефон: 0884205063
E-mail: kemi49@abv.bg

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Фондация "Милосърдие"
Адрес на организацията:
Сливен, ж.к. "Младост" бл.9, вх.А, ет.2, ах.8
Лице за контакт:
Камелия Грозева
Телефон: 0884205063
E-mail: kemi49@abv.bg

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ