Приключения за природолюбители

Категория: Екология и природа

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

 • Създаване на децата връзка с природата и повишаване на тяхната екологична образованост.
 • Получаване на знания относно дървесните видове
 • Получаване на знания относно птичия свят в горите
 • Получаване знания и придобиване на опит свързан с грижите за опазване на природата

Целева група: деца от 1 до 6 клас.

Основни дейности:

Опознаване на птиците:

 • Запознаване на децата с различните растителни и животински видове срещани на територията на гр. Сливен и ПП „Сините камъни”.
 • Провеждане на лекции в различна среда съобразени с възрастта  и познанията на децата. Проведените уроци ще бъдат на следните теми:
  „Моят еко отпечатък”, „Лесовъд за един ден”, „За кои същества мъртвото дърво е дом”, „Нашето голямо гнездо”, „Водата и въздухът-нашето богатство”, „Червената книга”

Издаване на помагало, което ще включва под форма на различни приключения, интересни факти, чрез които децата ще станат приятели с природата.

Необходим общ бюджет по пера:

Общ бюджет на проекта: 7 000 лв, от които:

 • Лекции - 2 400 лв.
 • Тестове и разпечатки - 560 лв.
 • Помагала за упражнения - 680 лв.
 • Съставяне и отпечатване на помагало за училищата - 2 160 лв.
 • Транспортни разходи - 600 лв.
 • Награди за игрите - 600 лв.

Очаквани резултати:

Над 240 деца ще се докоснат под различна форма до богатия дървесен и птичи свят на нашата планина. Всички ще получат култура за опазване на дървесните видове и грижи за животните. По време на разходките и игрите на открито ще бъдат привлечени и родители. На всички училища в града ще бъдат раздадени по 10 помагала, които ще послужат за информиране на децата, не включени в дейностите на проекта.

4 800 лв.
са събрани от 7 000 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 30.01.2020 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Фондация за развитие на регион Сливен

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „Славянска” № 3, ет. 4
Телефон: 044 / 411 832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ